دعاوی ناتوانی های بلند مدت

بیمه محصولی است که هدف آن ایجاد آرامش خاطر است.  معمولاً ما بیمه را با این امید  خریداری می کنیم که هرگز مجبور نباشیم از آن استفاده کنیم.  هیچ کسی برای باز کردن پرونده دعاوی حقوقی مربوط به بیمه کردن ناتوانی هیجان زده نمی شود، اما اگر زمان آن فرا برسد، می خواهید مطمئن باشید که شرکت بیمه شما به سیاست ها احترام گذاشته و براساس آن جبران غرامت کند. اگر شما بیمه ناتوانی بلند مدت (LTD) دارید و قادر به کار نیستید ، بنابراین ممکن است واجد شرایط دریافت بخشی از حقوق خود باشید.

 بیمه LTD معمولاً توسط کارفرمایان ارائه می شود ، اما افراد نیز می توانند آن را به عنوان حفاظت خریداری کنند. بیمه LTD می تواند طیف وسیعی از معلولیت ها را از آسیب های کمری گرفته تا ناراحتی روانی تحت پوشش قرار دهد.  اگر از مزایای حق بیمه ای که پرداخت کرده اید محروم شده اید ، شما باید به دنبال مشاوره حقوقی باشید تا مشخص کند که آیا بطور ناعادلانه رد شده اید. شرکت های بیمه دعاوی را رد کرده یا سعی در کاهش میزان غرامت با استفاده از زبان پیچیده ، کلمات مبهم ، یا با ترسیم فرایند با این امید که شما ادعای خود را پس می گیرید، خواهند داشت. وقتی رد یک ادعا با استرس عدم توانایی کار کردن ترکیب شود، فرد می تواند امید خود را از دست داده و احساس کند که رها شده است.  ما می توانیم به جبران خسارت کامل و عادلانه برای ناتوانی شما و ایجاد آرامش مجدد کمک کنیم.