آسيب مغز و نخاع

صدمات مغزی و نخاعی از مخرب ترين آسيب هايی است که فرد می تواند دچار آن شود. ستون فقرات گردن و کمر ما را به حالت ايستاده نگه می دارند و لنگر اندام های داخلی ما هستند. اين داربست برای سيستم عصبی ما و محل نگهداری مغز است. مغز رابط بدن انسان است ، که بر اعصاب ، افکار ، شکل و توانايی جسمی ما حاکم است. هر دو مغز و نخاع فوق العاده پيچيده هستند و متأسفانه به راحتی آسيب می بينند.  
علل  
روش های ب ی شماری برای آسيب زدن به ستون فقرات و مغز شما وجود دارد ، زيرا اعصاب و سلول های عصبی می توانند در بسياری از شرايط آسيب جبران ناپذيری ببينند. برخورد ناگهانی به سر ، کمر يا گردن در يک حادثه رانندگی يا لغزش و افتادن روی سطح ي خی می تواند منجر به آسيب شديد مغز يا نخاع شود. در اينجا فهرستی از متداول ترين روش های آسيب رساندن به مغز يا ستون فقرات شما آورده شده است:
• تصادف ماشين  
• لغزش و سقوط  
• قصور پزشکی  
• آسيب مربوط به ورزش  
• تصادف دوچرخه  
• حادثه در محل کار  
• تصادف در غواصی  
• حمله فيزيکی  
• سکته  
شدت آسيب ديدگی
طيف گسترده ای از شدت در مورد آسيب های مغزی و نخاعی نيز وجود دارد ، از شکستگی های خط رويش مو ، ديسک های برآمده و ضربه مغزی گرفته تا فلج دائمی ، آسيب مغز ی و از دست دادن کامل شخصيت. برخی از اين آسي ب ها در عوامل داخلی و از پيش موجود ، مانند پيش زمينه های ژنتيکی ، بيماری ها يا سرطان ها ريشه دارد. در حالی که ممکن است موارد ديگر به دليل قصور پزشکی مانند سهل انگاری جراح رخ دهد. صرف نظر از شرايط ، اگر معتقديد کسی در آسيب ديدگی شما سهيم بوده است ، مشاوره حقوقی می تواند به شما کمک کند تا علت آسيب شما را شناسايی کرده و مسي ر بهبودی را طی کنيد.  
قبلاً از مشکلات گردن ، کمر يا مغز رنج می برديد ، باز هم بايد به دنبال مشاوره حقوقی باشيد. به عنوان مثال يک حادثه اگر  
رانندگی می تواند صدمات يا مشکلات قبلی را تشديد کرده و باعث افزايش رنج شود ، در اين صورت ممکن است بتوانيد جبران خسارت کنيد.  
جبران و استرداد  
آسيب های مغزی و نخاعی می تواند بسيار شديد باشد و منجر به يک عمر کمک پزشکی دائمی شود. به دليل پيچيدگی و اهميت مغز و ستون فقرات ، آسيب ها می توانند منجر به نتايج ناتوانی شوند که باعث می شود فرد نتواند کار کند يا از خود مراقبت کند . حتی آسيب های خفيف ن يز می تواند باعث شود که فرد در کوتاه مدت درآمد خود را از دست بدهد و باعث از دست دادن موقت تحرک ، مراقبت از خود و نشاط شود. اگر از ناحيه مغز يا نخاع آسيب ديده ايد ، می توانيد برای موارد زير ادعای غرامت کنيد:  
• از دست دادن درآمد گذشته و آينده  
• هزينه های توانبخشی و درمانی  
• درد و رنج  
• عدم توانايی در خانه داری  
• از دست دادن لذت از زندگی  
• از دست دادن مزيت رقابتی در محل کار   

وکیل صدمات روحی

وکیل صدمات روحی در تورنتو

وکیل صدمات روحی در ریچموندهیل

وکیل صدمات روحی در تورنهیل