آسيب مغز و نخاع

صدمات مغزی و نخاعی از مخرب ترين آسيب هايی است که فرد می تواند دچار آن شود. ستون فقرات گردن و کمر ما را به حالت ايستاده نگه می دارند و لنگر اندام های داخلی ما هستند. اين داربست برای سيستم عصبی ما و محل نگهداری مغز است. مغز رابط بدن انسان است ، که بر اعصاب ، افکار ، شکل و توانايی جسمی ما حاکم است. هر دو مغز و نخاع فوق العاده پيچيده هستند و متأسفانه به راحتی آسيب می بينند.  
علل  
روش های ب ی شماری برای آسيب زدن به ستون فقرات و مغز شما وجود دارد ، زيرا اعصاب و سلول های عصبی می توانند در بسياری از شرايط آسيب جبران ناپذيری ببينند. برخورد ناگهانی به سر ، کمر يا گردن در يک حادثه رانندگی يا لغزش و افتادن روی سطح ي خی می تواند منجر به آسيب شديد مغز يا نخاع شود. در اينجا فهرستی از متداول ترين روش های آسيب رساندن به مغز يا ستون فقرات شما آورده شده است:
• تصادف ماشين  
• لغزش و سقوط  
• قصور پزشکی  
• آسيب مربوط به ورزش  
• تصادف دوچرخه  
• حادثه در محل کار  
• تصادف در غواصی  
• حمله فيزيکی  
• سکته  
شدت آسيب ديدگی
طيف گسترده ای از شدت در مورد آسيب های مغزی و نخاعی نيز وجود دارد ، از شکستگی های خط رويش مو ، ديسک های برآمده و ضربه مغزی گرفته تا فلج دائمی ، آسيب مغز ی و از دست دادن کامل شخصيت. برخی از اين آسي ب ها در عوامل داخلی و از پيش موجود ، مانند پيش زمينه های ژنتيکی ، بيماری ها يا سرطان ها ريشه دارد. در حالی که ممکن است موارد ديگر به دليل قصور پزشکی مانند سهل انگاری جراح رخ دهد. صرف نظر از شرايط ، اگر معتقديد کسی در آسيب ديدگی شما سهيم بوده است ، مشاوره حقوقی می تواند به شما کمک کند تا علت آسيب شما را شناسايی کرده و مسي ر بهبودی را طی کنيد.  
قبلاً از مشکلات گردن ، کمر يا مغز رنج می برديد ، باز هم بايد به دنبال مشاوره حقوقی باشيد. به عنوان مثال يک حادثه اگر  
رانندگی می تواند صدمات يا مشکلات قبلی را تشديد کرده و باعث افزايش رنج شود ، در اين صورت ممکن است بتوانيد جبران خسارت کنيد.  
جبران و استرداد  
آسيب های مغزی و نخاعی می تواند بسيار شديد باشد و منجر به يک عمر کمک پزشکی دائمی شود. به دليل پيچيدگی و اهميت مغز و ستون فقرات ، آسيب ها می توانند منجر به نتايج ناتوانی شوند که باعث می شود فرد نتواند کار کند يا از خود مراقبت کند . حتی آسيب های خفيف ن يز می تواند باعث شود که فرد در کوتاه مدت درآمد خود را از دست بدهد و باعث از دست دادن موقت تحرک ، مراقبت از خود و نشاط شود. اگر از ناحيه مغز يا نخاع آسيب ديده ايد ، می توانيد برای موارد زير ادعای غرامت کنيد:  
• از دست دادن درآمد گذشته و آينده  
• هزينه های توانبخشی و درمانی  
• درد و رنج  
• عدم توانايی در خانه داری  
• از دست دادن لذت از زندگی  
• از دست دادن مزيت رقابتی در محل کار   

وکیل تصادفات وکیل تصادفات در تورنتو وکیل تصادفات در انتاریو وکیل تصادفات در ریچموندهیل وکیل تصادفات در تورنهیل وکیل ایرانی تصادفات وکیل فارسی زبان تصادفات وکیل ایرانی تصادفات در تورنتو وکیل فارسی زبان تصادفات در تورنتو وکیل آسیب های مغز و نخاع در تورنتو وکیل آسیب های مغز و نخاع در ریچموندهیل وکیل آسیب های مغز و نخاع در تورنهیل وکیل فارسی زبان آسیب های مغز و نخاع در تورنتو وکیل ایرانی آسیب های مغز و نخاع در تورنتو